Nieuwsbrief 1 -  18 november 2021

22 November 2021 is de 55e sterfdag van mr. dr. Moises Frumencio Da Costa Gomez.

eChuchubi Self-Publisher markeert dit moment door een korte biografie en een eerder verschenen bibliografie over Dòktor Da Costa Gomez gratis beschikbaar te stellen. Met deze publicatie wil eChuchubi Self-Publisher de belangrijke betekenis van het werk van Dòktor onder de aandacht brengen van een breed publiek. De door Eugène Boeldak en Marion Keizer geschreven korte biografie en de verwijzing naar de bibliografie van Maritza Coomans-Eustatia (1940-2002) en Astrid Hoyer-Bakmeijer (1938-2019) over Da Costa Gomez geven een toegankelijke inleiding in het leven en werk van Dòktor.


Visie, verzet en vertrouwen

Het verhaal van Dòktor is het verhaal van liefde voor het eigen land, visie op een betere toekomst, verzet tegen onderdrukking en achterstelling door kerk, industrie en overheid, en vertrouwen in de kracht van het volk. Zijn hele leven heeft Dòktor in dienst gesteld van het actief werken aan politieke bewustwording en de strijd voor algemeen kiesrecht. Zijn streven kenmerkte zich door het allesoverheersende geloof in het vermogen tot zelfbestuur (autonomie) en door altijd het algemeen belang te stellen boven persoonlijk belang.

Blijvende inspiratiebron
Leven en werk van Dòktor bieden ons, juist in deze tijd van globalisering en interne verdeeldheid binnen en tussen kleine eilanden, een interessante spiegel. eChuchubi hoopt op deze wijze een bijdrage te leveren aan de verspreiding van en waardering voor de positieve aspecten van ons politiek-historisch erfgoed.


De korte biografie verscheen de afgelopen maanden als blogserie op https://echuchubi.com/blog, waarbij inschrijvers op onze nieuwsbrief iedere maand een hoofdstuk ontvingen. De hoofdstukken zijn nu gebundeld tot een PDF e-boek, waaraan de bibliografie is toegevoegd.

Download het e-boek via https://www.pumbo.nl/gratis-ebooks/moises-frumencio-da-costa-gomez.

 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van eChuchubi? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief die periodiek verschijnt.
Dit kan via https://echuchubi.com/nieuwsbrief.

Nieuwsbrief